تعدادی از لحظات ثبت شده در برگزاری نخستین رویداد

شروع نوشتن اینجا...

نخستین دوره جایزه نوآوری آزاده برگزار شد
نخستین رویداد جایزه نوآوری آزاده با شناخت و معرفی شرکت‌ها و استارتاپ‌های برتر به کار خود پایان داد.