اعضای کمیته راهبری :

اعضای کمیته اجرایی:

کمیته استارتاپ ها :

محمدرضا سبحان

 •  مدیرعامل باشگاه کار آفرینی تیوان 
 • منتور توسعه کسب و کار

رسانه های اجتماعی

ونوس جلالی

 •   هم بنیان گذار نمالاین
 • منتور توسعه محصول

رسانه های اجتماعی

آرش سروری

 •  بنیانگذار تکنوگرام و ای اسپیکرز و ھم بنیانگذار "من برنامه نویسم"  
 • منتورفنی و تولید محتوا

رسانه های اجتماعی

آرزو وصله چی

 • مدیر راھبردی شرکت عصرامین کارآفرین    
 • منتور توسعه کسب و کار

رسانه های اجتماعی

بهار فراهانی

 •   مدیرعامل شرکت پیروزان  
 • منتور اینترنت اشیا 

رسانه های اجتماعی

فریبا یار احمدی

 • مدیرعامل موسسه مطبوعاتی گسترش رسانه ھا و سامانه ھای دیدهبان 
 • کوچ توسعه فردی و. سازمانی

رسانه های اجتماعی

الهام شورابی

 • بنیانگذار زینوبه و عکس پرینت 
 • منتور توسعه بازار و مارکتینگ

رسانه های اجتماعی

احسان نوری

 •   عضو تیم راھبری استارتاپ استودیو چینووا
  کوچ کسب و کار و توسعه فردی
 • منتور حوزه سلامت

رسانه های اجتماعی

ایمان محمدعلی

 • بنیانگذار رویدان و مدیر روابط عمومی کیدزی
 • منتور روابط عمومی و برندینگ

رسانه های اجتماعی

حسین شورستانی

 • بنیانگذار فرانچایز وثوق 
 • منتور توسعه کسب و کار

رسانه های اجتماعی

محمدرضا بحرینیان

 •   مشاور جھانی سازی کسب و کارھای شناسا 
 • منتور توسعه بین المللی کسب و کار

رسانه های اجتماعی

آرش برهمند

 • روزنامه‌نگار در ماهنامه پیوست  
 • منتورحوزه کسب و کارهای فناورانه

رسانه های اجتماعی

نوید امیدیان

 • هم بنیانگذار نمالاین
 • منتور توسعه کسب و کار

رسانه های اجتماعی


ریحانه وحیدیان

 •   مدیر همکاری های اتراتژیک پادرو  
 • منتور  کسب و کار

رسانه های اجتماعی

نفیسه آزاد 

 •   مدیر سرمایه گذاری آن
 • منتور کسب و کار

رسانه های اجتماعی

پریسا جاوید

 • مدیر محصول مدرسه اینورس
 • منتورطراحی

رسانه های اجتماعی

ابراهیم دراجی

 • مشاور حقوقی شرکت سرمایه گذاری اسمارت آپ
 • منتور حقوقی

رسانه های اجتماعی

پریسا جاوید

 • مدیر عامل گروه کسب و کارهای نوین آن و آکادمی آنسو
 • منتور

رسانه های اجتماعی

محمد گرویی

 • مدیر عامل گروه کسب و کارهای
 • منتور

رسانه های اجتماعی

شیما شریفی

 • مدیر عامل گروه کسب و کارها
 • منتور

رسانه های اجتماعی

داوران:

آنچه باید در خصوص معیارهای داوری بدانیم:

 نوآوری

شناخت یک مشکل واقعی

ارایه راهکار خلاقانه مطابق نیاز بازار

تبیین ارزشھای مناسب

داوری در سه مرحله صورت می پذیرد: 
دو مرحله اول داوری توسط منتورها که متشکل از از متخصصان مختلف اکوسیستم با تخصص های کسب وکار، فنی، گرافیست، توسعه بازار و حوزه های تخصصی متناسب با ایده ها هستند انجام می شود. ابتدا طرح های دریافت شده بررسی و  دو برابر ظرفیت مورد نظر، انتخاب می گردد. سپس برای آمادگی تیم های منتخب به منظور ارایه مناسب در رویداد اصلی،جلسات آموزشی برگزار و منتورینگ انجام خواهد شد تا تیم های شرکت کننده، pitch Dech. خود را اصلاح و با ارایه آزمایشی آنلاین در دومین نوبت داوری مورد سنجش قرار گیرند و طرح های نهایی برای حضور در مسابقه اصلی انتخاب شوند.
داوری مرحله ی نهایی توسط سرمایه گذاران انجام خواهد شد، بدین ترتیب که نمایندگان شرکت های سرمایه گذار در روز مراسم، ارزیابی نهایی را انجام و تیم های برتر را در سه سطح و دو گروه مجزا، برای دریافت جایزه انتخاب خواهند کرد.


برگزارکنندگان


با همکاری