تعدادی از لحظات ثبت شده

در برگزاری نخستین رویداد


Sign in to leave a comment

معرفی برتری ۹ تیم نوآور در حوزه فناوری اطلاعات
در اختتامیه این رویداد، ۹ تیم به عنوان تیم‌های نوآور در بخش‌های استارت‌آپی، شرکتی و ایده معرفی شدند.