دومین رویداد جایزه آزاده به‌زودی برگزار می‌شود

اطلاعات تکمیلی برگزاری این رویداد به زودی با انتشار فراخوان شرکت در دومین رویداد اعلام خواهد شد.

دومین رویداد جایزه آزاده به‌زودی برگزار می‌شود دومین رویداد جایزه آزاده به زودی برگزار می‌شود و فرخوان شرکت در این رویداد به زودی منتشر خواهد شد. هدف از برگزاری این رویداد، افزایش توانمندسازی زنان به ویژه در حوزه استارتاپ‌های مرتبط با فناوری‌های نوآورانه بوده و به گفته برگزارکنندگان آن، بهانه‌ای است به منظور ادامه فعالیت‌های اثرگذار آزاده داننده در جریان کارآفرینی. نخستین دوره جایزه نوآوری آزاده با هدف گرامیداشت آزاده داننده، کارآفرین فقید برتر حوزه فاوا ۲۵ بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ توسط انجمن ملی زنان کارآفرین، انجمن صنفی زنان مدیر کارآفرین، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و با همکاری نصر تهران برگزار شد. توجه بر تمرکز زدایی و ارزش‌آفرینی برای زنان در مناطق کمتر دیده شده از جمله نکات قابل توجه برگزاری این رویداد است. اطلاعات تکمیلی برگزاری این رویداد به زودی با انتشار فراخوان شرکت در دومین رویداد اعلام خواهد شد.

Sign in to leave a comment

نشست خبری جایزه نوآوری آزاده
آخرین اطلاعات مربوط به رویداد آپدیت شد