نشست هماهنگی کمیته ها،منتورها استارت آپ های سال گذشته

بیان چالش ها،برنامه ریزی برای اجرای دومین رویداد جایزه نوآوری آزاده

نشست هماهنگی کمیته ها،منتورها استارت آپ های سال گذشته روز چهارشنبه نهم اسفندماه ۱۴۰۲در محل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار گردید . در این نشست که اعضای هیات مدیره انجمن ،منتورهای جایزه نوآوری آزاده ،استارتاپ های شرکت کننده در دوره قبل واعضای کمیته راهبری ،علمی و اجرایی حضور داشتند . موضوعات این نشست انتقال تجربه از سال ۱۴۰۱ ،بیان چالش ها،برنامه ریزی برای اجرای دومین رویداد جایزه نوآوری آزاده که درسال آتی برگزار خواهد شد بود.


Sign in to leave a comment

نشست هم‌اندیشی با منتورهای جایزه آزاده
نشست هم‌اندیشی با منتورهای جایزه آزاده در یک بعدازظهر داغ تابستان، ۱۴ مرداد ۱۴۰۲، در محل صندوق نوآوری و شکوفایی، نشست صمیمانه‌ای بین هیات مدیره انجمن با تعدادی از منتورها و مربیان جایزه‌ی آزاده برگزار شد